Mjölk kommer fortsatt serveras till skollunchen

Efter att Arla aviserat sänkta mjölkpriser i höst har beslut tagits att inte dra in på mjölk som måltidsdryck till skollunchen.

Efter att Arla aviserat sänkta mjölkpriser i höst har måltidsenheten valt att fortsätta servera mjölk som måltidsdryck i skolmatsalarna. Det lägre priset gör att besparingarna inte blir så stora som tidigare beräknat.

-Vi ser inte längre någon orsak att ta bort mjölken utan kommer fortsätta servera mjölk som vanligt i höst, säger Patric Gill, måltidschef.

Måltidsenheten ser nu över vilka alternativa besparingar som kan göras.