Vi erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta

Att vara utsatt för våld påverkar hela livssituationen och innebär också att man är utsatt för brott. Det finns många olika typer av våld, det kan vara fysiskt-, psykiskt-, sexuellt-, ekonomiskt- eller materiellt våld. Alla formerna kan också vara hedersrelaterade. Vi erbjuder en behandlingsgrupp för kvinnor som utsatts eller utsätts för våld.

Du erbjuds chans att tala om dina erfarenheter och att få behandling

Under gruppträffarna samtalar vi om erfarenheter och svårigheter utifrån olika teman. Du kan få stöd och möjlighet att prata med både behandlare och andra i liknande situation.

Läs mer om vårt arbete vid våld i nära relationer.

Grupp för våldsutsatta kvinnor

Nästa behandlingsgrupp för våldsutsatta kvinnor startar i september 2023. Du kan visa ditt intresse via länken nedan!