Embrace - Ett system för ökad trygghet

Embrace är ett inrapporteringssystem för skadegörelse och otrygga händelser som vi och våra bolag använder. Rapporterna ger bättre lägesbilder så att resurser kan sättas in i rätt tid.

Embrace ger oss möjligheten att arbeta mer effektivt med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete, vilket leder till mindre kostnader och en mer attraktiv kommun.

Viktigt att alla bidrar

Rapporterar man inte in, kan man inte räkna med att resurser styrs dit dem behövs som bäst. Det är allas ansvar att hjälpa till att bekämpa brottslighet och förbättra otryggheten.

Hur går det till?

Representanter för Embrace träffas var fjortonde dag och går igenom det som inrapporterats. Sedan styr de resurser som vaktbolag, polis, nattvandrare, ungcoacher, polisvolontärer dit dem bäst behövs. Det arbetas även med långsiktiga lösningar som exempelvis planering av övervakningskameror med mera. Om du vill veta mer om Embrace och kommunens brottsförebyggande arbete kan du höra av dig på följande adress:

sakerhetsavdelningen@koping.se

Så här rapporterar du in

Allmänheten rapporterar in genom att fylla i ett formulär med händelser de har uppmärksammat. Formuläret går alltid att nå från längst ner på startsidan på koping.se samt via länken nedan:

Formulär för inrapportering till Embrace

Du som arbetar inom kommunen kan rapportera in till någon av förvaltningarnas inrapportörer.

Nuvarande inrapportörer i Embrace

Vänta inte med att rapportera in, då riskerar vi att missa att sätta in resurserna i tid!