Välkommen till kommunfullmäktige 14 februari

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Globen på Forum, tisdag 14 februari klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

1. Val av protokolljusterare
2. Allmänhetens frågestund
3. Meddelanden
4. Revidering av reglemente och samverkansavtal för gemensamma
hjälpmedelsnämnden
5. Parkeringsövervakning i Köpings kommun
6. Beslut om uppdaterat Aktieägaravtal, Bolagsordning och
Ägardirektiv för Mälarhamnar AB
7. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, Social
och arbetsmarknadsnämnden
8. Svar på motion - Obehöriga på skolors område (V)
9. Svar på motion - Kameraövervakning vid skolor (SD)
10. Svar på motion - Skapa trygghet på gator och torg (KD)
11. Svar på medborgarförslag - tillåt gummifarthinder i villaområden
12. Svar på medborgarförslag - Agda Östlund, måla ett fint porträtt
att hänga i Rådhuset
13. Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelväg, BrovägenDalvägen
14. Svar på medborgarförslag - Inför speakers corner på
Rådhustorget och gamla busstorget
15. Svar på medborgarförslag - Fasta kameror på grundskolorna
16. Svar på medborgarförslag - Anlägga en andra hundrastgård i
Köpings östra område
17. Svar på medborgarförslag - Hundrastgård Stigarna
18. Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Kolsva
19. Interpellation till ordförande i Vård och omsorgsnämnden - Brist
på kunskaper i svenska språket och förståelse hur svensk
matkultur ser ut
20. Anmälan av motioner och medborgarförslag
21. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande
sammanträde
22. Anmälan av handlingar
23. Vissa val m.m

Annika Dùan
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

Webbsändning kommunfullmäktige 14 december