Välkommen till kommunfullmäktige 4 september

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen på Folkets Hus, måndag 4 september klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

1. Val av protokolljusterare
2. Allmänhetens frågestund
3. Meddelanden
4. Biblioteksplan 2023-2026
5. Nyval av nämndemän för mandatperiod 2024-2027
6. Svar på motion - Hjälp med återvandring (SD)
7. Svar på motion - inrätta en hinderbana i Köpings kommun (SD)
8. Svar på motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- och omsorg i Västra Mälardalen (KD)
9. Svar på medborgarförslag - Med anledning av Krillans aktivitetspark
10. Svar på medborgarförslag - Fysisk åtgärd för hastighetssänkning på Fågelvägen
11. Svar på medborgarförslag - Enklare utegym vid teknikbacken, karlbergsskogen
12. Svar på medborgarförslag - Multiplan fotbollsplan Elundskolan
13. Svar på medborgarförslag - Utöka sportmöjligheterna vid allmänningen mellan Ringessons väg och Brunnsvägen
14. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
15. Anmälan av Motioner och Medborgarförslag
16. Anmälan av handlingar
17. Vissa val m.m.

Annika Dùan
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

Webbsändning kommunfullmäktige 4 september