Utredning av bro i Sylta

Den befintliga bron vid odlingslotter, Sylta, har blivit en kommunal bro. VME, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (tidigare Tekniska kontoret) har under en tid utrett dess tillstånd.

Vid inspektion av brokonsult har det konstaterats att bron är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut.

På inrådan av brokonsult så har den nuvarande bron även fått en begränsad framkomlighet. En maxbelastning på 3,5 ton har införts samt en minskad brobredd.

Dessa åtgärder påverkar nödvändiga transporter till och från vissa fastigheter som exempelvis sophämtning, slamtömning mm.

VME har tillsammans med Vafab Miljö haft en dialog för att hitta en tillfällig lösning till dess att bron är på plats.


För eventuella frågor och vidare information kring projektet kan ni kontakta:

-För frågor gällande brobyggnation:

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Kundtjänst
0221 670 610
kundtjanst@vme.se
vme.se


-För frågor gällande sophämtning/slamtömning

VafabMiljö Kommunalförbund

Kundservice
021 39 35 00
info@vafabmiljo.se
vafabmiljo.se