Beläggningsarbete påverkar trafiken på Nygatan

(UPPDATERAD 2023-09-12) Delar av Nygatan har uppnått sin tekniska livslängd och behöver byta slitlager. Arbetet beräknas pågå från vecka 36 till 38.

Peab Asfalt kommer under cirka två veckor att arbeta med ett beläggningsarbete på Nygatan i Köping mellan Järnvägsgatan och Västra Långgatan. Anledningen till arbetet är att Nygatan har uppnått sin tekniska livslängd och behöver byta slitlager (det översta lagret i en vägkonstruktion).

Arbetsprocessen

Under vecka 36 inleds ett förberedande markarbete innan det sedan är dags att fräsa asfalt och till sist belägga med en ny toppbeläggning. När arbetet är klart kommer det att underlätta för trafikanter att ta sig fram på sträckan.

Hur påverkas trafiken?

Från och med torsdag 14/9 till onsdag 20/9 kommer Nygatan vara helt avstängd för trafik. Följ orange hänvisningsskyltar under tiden. Detta kan innebära något längre restider än normalt, vi ber er ha överseende med det. Gång- och cykelvägen kommer förbli öppen och tillgänglig under arbetets gång.

När kommer arbetet att utföras?

Arbetet utförs dagtid mellan kl. 06.00-18.00 och beräknas pågå under v.36 till 38, beroende på vädret.

 

 

nygatanFörstora bilden

Beläggningsarbete på Nygatan mellan Järnvägsgatan och Västra Långgatan.