Eldning av trädgårdsavfall

Reglerna i avfallsförordningen har ändrats vilket har gjort att eldning av trädgårdsavfall inte längre är tillåtet. I Köpings kommun kommer vi att tillåta eldning av trädgårdsavfall och Valborgsmässoeld utan dispens till och med den 30 april 2024.

Från den 1 januari 2024 gäller ändringar i avfallsförordningen som gör att eldning av trädgårdsavfall inte längre är tillåtet. Ändringen är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv som säger att mat- och bioavfall ska sorteras separat för att främja materialåtervinning och minska miljöpåverkan. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

För att ta omhand ditt avfall på rätt sätt kan du välja något av följande alternativ:

  • kompostera trädgårdsavfallet i din trädgård
  • lämna det på Återbruket
  • beställa hämtning via VafabMiljö kommunalförbund

I Köpings kommun kommer vi att tillåta eldning av trädgårdsavfall och eldning av valborgsmässoeld utan dispens fram till den 30 april 2024 i enlighet med tidigare gällande regler. Tänk på att din eldning aldrig får orsaka att personer mår dåligt och att du behöver kontrollera så att Räddningstjänsten inte meddelat eldningsförbud.

Här kan du läsa mer om eldning av trädgårdsavfall och Valborgsmässoeld

Elda rätt och säkert