Vattenläcka på Glasgatan

Förstora bilden

Glasgatan avstängd på grund av vattenläcka. Vägen leds om enligt blå markering.

(UPPDATERAD 16/11-2023) Trafiken leds om då delar av väg stängs av.

Delar av Glasgatan stängs av

Det har uppstått en vattenläcka på Glasgatan i Köping som gör att trafiken stängts av på delar av sträckan. Arbetet påbörjades den 15 november och beräknades pågå i två dagar. Lagningen av vattenläckan har dock tagit längre tid än befarat. Nytt beräknat datum är den 22 november.

Sträckan som berörs är mellan Otto Hallströms väg och Karlbergsgatan.

Omledning av trafiken

Omledning sker enligt kartbilden ovan via Otto Hallströms väg – Theodor Dahls gata – Karlbergsgatan. Skyltning kommer att finnas på platsen. Har du möjlighet rekommenderas att välja en annan väg.

Framkomlighet för bussar kan inte garanteras

Bussar kan behöva välja en annan väg då framkomligheten inte kan garanteras på omledningsväg.