God samverkan i Ungdomsteamet har gett ringar på vattnet

Joanna, Sanna, Kevin, Elin och Micke som arbetar i Ungdomsteam.

Joanna, Sanna, Kevin, Elin och Micke i Ungdomsteamet.

Två socialsekreterare, sex ungcoacher och tre familjebehandlare - det är gänget som arbetar med några av de ungdomar som behöver mest stöd för att hamna på rätt väg i livet. Att skapa relationer och lyfta det friska är i fokus. Efter ett och ett halvt år ser de skillnad - unga söker till och med själva upp Ungdomsteamet för att be om hjälp.

Unga med socialt nedbrytande beteende. Så kallas den grupp unga personer som är inne i kriminalitet och missbruk, ofta samtidigt. När Köpings kommun för snart två år sedan insåg att man behövde arbeta på ett nytt sätt för att nå de här ungdomarna skapades Ungdomsteamet.

Teamledaren Sanna berättar att arbetet har utvecklats sedan starten hösten 2021. Hon berättar att det exempelvis kan funka så att teamet samlas när en orosanmälan kommit in och funderar på vilka insatser som kan behövas.

Team med olika roller arbetar med att skapa goda relationer

Familjebehandlaren stöttar med behandling för till exempel missbruk eller kriminalitet. Ungcoacher involveras som stöd i skolan och på fritiden och kan hitta på roliga saker som att fiska eller grilla. Socialsekreterarna utreder, beviljar och följer upp insatser.

-Men vi socialsekreterare är samtidigt schyssta personer i deras liv. Vi är involverade på flera sätt, åker ut och träffar ungdomarna regelbundet för att skapa och bibehålla en relation, säger socialsekretaren Joanna.

Ungdomar söker själva upp Ungdomsteamet

Och det är det här förhållningssättet som skapat ringar på vattnet. Genom att förkorta vägarna mellan ungdomarna och "soc" vill de göra det lättare för ungdomar att söka hjälp när de är redo. Detta är också något de redan sett tecken på. Några av de äldre ungdomarna de arbetar med har själva sökt upp Ungdomsteamet för att få stöd och hjälp.

Nya lokaler skapar ett tryggt och säkert rum

När teamet nyligen installerades i sina nya lokaler visste många unga de mötte redan om det. Här finns rum med soffor, mötesrum, kontor, samtalsrum och utrustat kök - plats för både umgänge med trygga vuxna, arbete och samtal.

Och de unga gillar att vara, snacka och skoja med sina "socarbetare" i Ungdomsteamet.

-Det är jättebra! Vi vill ju att många ska känna att de har förtroende för oss och veta var vi finns, även om de väljer att söka hjälpen först om flera år, säger teamledaren Sanna.

Du kan också kolla in en film och läsa mer om hur det är att jobba som socionom hos här!