VA-arbete på Ringvägen 5A-27

VME har påbörjat ett VA-arbete på Ringvägen 5A-27 som påverkar dig som trafikant. Arbetet kommer pågå under oktober-november.

Nu påbörjar VME ett VA-arbete på Ringvägen 5A-27 som även kommer påverka trafiken.

Nya vattenledningar kommer dras

Vatten-, dag- och spillvattenledningar ska renoveras och det kommer läggas fjärrvärmeledningar. Gatan kommer senare få ny asfalt.

Arbetet pågår under oktober till november

Arbetet kommer pågå under oktober-november men kan eventuellt förlängas om det blir kallt. Asfaltering av gatan görs inte förrän nästa höst för att marken ska få sätta sig ordentligt först.

Under tiden arbetet pågår kan trafiken behöva dirigeras om och buller kan förekomma.