Vi renoverar GCM-passagen vid Skoftestaskogen

Arbetet utförs vid kartans rödmarkerade område.

Idag, den 21 september, påbörjas arbetet med att renovera gång-, cykel- och mopedpassagen på Ringvägen.

Var sker arbetet?

Arbetet sker på Ringvägen vid Skoftestaskogen.

Vad ska utföras på platsen?

Den befintliga passagen har försämrats kraftigt och är därför i behov av en renovering. Arbetat startar idag, torsdagen den 21 september, med att riva bort den befintliga passagen.

Hur påverkas trafiken?

Trafiken stängs inte av men det kommer att vara begränsad framkomlighet.

Arbetet beräknas pågå i cirka 2 veckor.