Vad tycker du om äldreomsorgen?

Nu är årets brukarundersökning i äldreomsorgen igång! "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Undersökningen görs av Socialstyrelsen.

Från och med mitten av mars 2023 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Syftet med undersökningen är att ge dig som behöver stöd av oss en röst, och att ta fram mått för att kunna jämföra kvaliteten mellan enheter och över tid. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, läns- och riksnivå, och jämförelser kan göras mellan alla dessa nivåer.

Ta chansen att svara och påminn dina anhöriga

Tyvärr har vi ofta lågt svarsdeltagande i enkäten, vilket gör det svårare att använda resultaten på ett bra sätt. Därför är vi tacksamma för varje svar vi får in, och hoppas att du också påminner anhöriga som har insatser från äldreomsorgen.

Det går att få hjälp att fylla i enkäten

För den som bor i våra särskilda boenden finns möjlighet att få hjälp att svara på enkäten av våra aktivitetssamordnare. För att det ska gå att få stöd utan att känna att man inte kan svara ärligt om hur man upplever kvaliteten på boendet.

Viktig information om undersökningen

  • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2023.
  • Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2023.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du den sista mars inte fått någon enkät med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst alternativt bor i särskilt boende för äldre?

Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator:031-730 31 80