Företag påstår att fastighetsägare behöver spola avlopp

Ett okänt företag har kontaktat fastighetsägare i Köpings kommun och påstått att det är dags att spola ledningsnätet. Vi vill uppmärksamma alla fastighetsägare att det inte finns något krav från kommunen att spola fastigheters privata avlopp.

Inte något krav att spola ledningsnäten

VME har fått information om att privata fastighetsägare har kontaktas av ett företag som uppger att fastighetsägaren behöver spola ledningsnätet.

Köpings kommun och VME står inte bakom den här typen av verksamhet. Enskilda fastighetsägare är inte tvingade att beställa den här typen av tjänst.

Vid problem med avlopp kontakta VME

Vid problem med avloppet uppmanar vi i stället fastighetsägaren att kontakta vårt kommunala bolag VME. De kan göra en bedömning om felet är i fastigheten eller i de allmänna ledningarna.

Inträffat tidigare

Liknande händelser inträffade för några år sedan då ett okänt företag ringde upp privata fastighetsägare och påstod att företaget behövde spola eller filma deras avloppsnät.

Kontaktuppgifter

Vill du som fastighetsägare komma i kontakt med VME vänligen kontakta oss på:

VME

KUNDTJÄNST

TELEFON

Vid akuta fel går det bra att ringa kundtjänst även efter kontorstid. Det är då SOS alarm som tar emot din felanmälan.