Stängning av bro över Köpingsån

Bron över Köpingsån kommer att vara avstängd från och med onsdagen den 29 maj 2024 till månadsskiftet oktober/november 2024. Även gångtunneln kommer att vara avstängd under denna period.

Röd markering på kartbild visar var avstängningen kommer att ske.

Underhållsarbete

Avstängningen beror på ett underhållsarbete, för att säkerställa att bron kan fortsätta att användas under sin bedömda livslängd.

Allmänheten hänvisas till de omgivande gatorna och gc-vägarna som ligger i närheten. På plats kommer det att skyltas för omledning av trafik.

Vägbro öppen över studenten

Till att börja med kommer entreprenören att stänga av gångtunneln och hålla vägbron öppen över studenten, den 7 juni, för gymnasiet.