Framsteg i byggnationen av fjärrvärmeverket FB5

En viktig milstolpe har uppnåtts i byggnationen av det nya fjärrvärmeverket, då slutbesiktningen av mark- och betongentreprenaden nu är klar.

Vi vill rikta ett stort tack till @Infra-Con, som har arbetat hårt genom den långa, kalla vintern och våren.

Bildspelet nedan visar de utmanande vinterförhållandena, olika delar av montaget och det färdiga resultatet. En av höjdpunkterna i projektet är de 12 meter höga platsgjutna betongväggarna.

Fortsatt Arbete med rördelar och förberedelser

Arbetet fortsätter nu med att lyfta in de sista tunga rördelarna i anläggningen och förberedelserna för att täta byggnaden med väggar och tak pågår.

Läs mer om projektet

Fastbränslepanna FB5

Bildspel