Behörighet du behöver för att påbörja utbildningen

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från annat land).

Behörighet

För att vara behörig för att söka måste du ha minst betyget Godkänd/E i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

  • Etik och människans livsvillkor
  • Hälsopedagogik
  • Medicin 1
  • Psykiatri 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1
  • Vård- och omsorgsarbete 2

Du ska även kunna uppvisa arbetsgivarintyg från arbete inom vård och omsorg under 3 år på minst halvtid.

Motsvarande kunskaper

Med motsvarande kunskaper menar vi att du genom arbete eller andra erfarenheter skaffat dig kunskaper motsvarande kurserna ovan. Det kan även vara äldre kurser som motsvarar behörigheterna ovan.

Reell kompetens - för dig med yrkeserfarenhet

Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på så kallad reell kompetens. Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Eva Persson

UTBILDNINGSLEDARE - YRKESHÖGSKOLAN