Anmälan till SFI – Svenska för invandrare

Här hittar du information om hur du anmäler dig till SFI och vad som händer efter att vi tagit emot din ansökan.

Kommande kursstart

Vi tar in sökanden till SFI löpande, men det kan dröja upptill två månader från anmälningsdatum innan du kan börja en kurs.

Så här anmäler du dig till SFI

Du anmäler dig till SFI i vår webbansökan. Där behöver du skapa ett konto (eller logga in om du redan har ett konto) för att kunna skicka in en anmälan.

Anmälan till SFI - webbansökan

Om du har skyddade personuppgifter ska du ta kontakt med studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att ansöka.

Detta händer efter att du sökt

Efter att vi tagit emot din anmälan blir du kallad till ett kartläggningssamtal. Detta för att vi ska kunna bedöma dina förkunskaper. Under kartläggningssamtalet ställs frågor om, till exempel:

  • tidigare utbildning
  • kunskaper i andra språk
  • arbetserfarenheter
  • din tid i Sverige

Beroende på din skolbakgrund från hemlandet placeras du på den nivå/studieväg som passar för dig. Kartläggningssamtalet sker på svenska, engelska eller på ditt modersmål, med hjälp av en anhörig som kan svenska. Om du är i behov av en tolk behöver detta meddelas när du gör din SFI-anmälan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: