Behörighet du behöver för att påbörja utbildningen

För att börja studera till produktionstekniker så behöver du vissa förkunskaper. Det kan vara avklarade kurser men också tidigare arbetslivserfarenhet.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från annat land). Dessutom krävs det att du har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser:

 • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 (svenska A/svenska som andraspråk A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Matematik 1 (Matematik A)
 • eller motsvarande

Särskild behörighet i form av tidigare utbildning

För att vara behörig för att söka måste du ha minst betyget Godkänd/E i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Industritekniska programmet

 • Matematik 2a
 • Industritekniska processer 1
 • Produktionskunskap 1
 • Produktionsutrustning 1

eller

Teknikprogrammet

 • Matematic 2c
 • Produktionskunskap 1
 • Produktionsutrustning 1

eller

Motsvarande kunskaper

Med motsvarande kunskaper menar vi att du genom arbete eller andra erfarenheter skaffat dig kunskaper motsvarande kurserna ovan. Det kan även vara äldre kurser som motsvarar behörigheterna ovan.

Observera!
Har du gått någon av dessa program och läst följande kurser med godkända betyg har du behörighet i Matematik B/Matematik 2a alt 2b eller 2c.

Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet, Industriprogrammet (gy2000) med kurserna:

 • Ellära A (ELL1201/50)
 • Ellära B (ELL1202/50)
 • Växelström trefas (ELL1203/50)

Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet med kurserna:

 • Likström och enfas växelström (ELKU203/90)
 • Trefas växelström (ELKU204/30)
 • Elektronik – grundkurs (ENK202/40)

eller

 • Likström och enfas växelström A (ELL200/60)
 • Likström och enfas växelström B (ELL201/60)
 • Växelström trefas (ELL202 /30)
 • Elektronik – grundkurs (ENK212/50)

Reell kompetens - för dig med yrkeserfarenhet

Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på s.k. reell kompetens. Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår.

Exempelvis kan två års arbete inom tillverkande industri motsvara kurser från Industritekniska eller teknikprogrammet.

För dig som saknar behörighet men ändå studera till produktionstekniker

Om du saknar behörighet eller godkända betyg så finns det möjligheter att läsa upp dessa och göra nivåtest.

Om du saknar betyg i svenska, engelska eller matematik

Saknar du betyg i svenska, engelska eller matematik så har du möjlighet att få göra ett nivåtest. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

Om du saknar betyg i de tekniska kurserna

Saknar du betyg i de tekniska kurserna som motsvarar särskild behörighet finns det möjlighet att läsa en förutbildning så du sen får behörighet att söka till produktionstekniker. Ta kontakt med utbildningsledare Janne Rautiainen för mer information om detta.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Janne Rautiainen

UTBILDNINGSLEDARE - YRKESHÖGSKOLAN