SFI - Svenska för invandrare

SFI är en utbildning i svenska för invandrare. Under utbildningen får du lära dig tala, skriva, läsa och förstå svenska.

SFI är en utbildning i svenska för invandrare. Under utbildningen får du lära dig tala, skriva, läsa och förstå svenska. Vi använder böcker dagstidningar, datorer och läsplattor som material.

Kompetenscenter erbjuder SFI beroende på dina möjligheter och behov. Du kan på läsa dagtid eller kvällstid.

Dina språkkunskaper avgör hur mycket du ska studera

Det finns tre olika vägar som du kan läsa SFI på beroende på vad du har för språkkunskaper. Beroende på din skolbakgrund från hemlandet placeras du i den studieväg som passar dig.

Studieväg 1

För personer med lågutbildning, analfabeter samt elever med läs-och skrivsvårigheter. Då läser man kurserna A till D.

Studieväg 2

För personer med längre skolbakgrund och som kan det latinska alfabetet. Då läser man kurserna B till D.

Studieväg 3

För personer som har studerat på universitet och kan det latinska alfabetet. Då läser man kurserna C till D.

Kursplan på olika språk

Om du vill läsa kursplanen på ditt modersmål så finns det möjlighet att göra det på Skolverkets webb.

Skolverkets kursplaner på olika språk

Anmälan till SFI

Vi tar emot anmälan till SFI löpande. Mer information om hur du anmäler dig kan du hitta här.

Klicka här för att anmäla dig till SFI

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: