Om du behöver kompetensutveckla din personal

Vi vet att tid är pengar och kan därför förlägga utbildningen flexibelt i tid och rum. Vi har egna funktionella och utrustade lokaler, men vi är inte främmande för distanslösningar och kan lika gärna komma till er verksamhet för utbildningsinsatser. Vi anpassar oss efter de önskemål som passar er bäst.

Stort utbud av kompetens

Vi har ett stort register med utbildare från vår egen organisation men även ett upparbetat nätverk av konsulter. Vi samverkar tätt med universitet, högskolor och flera utbildningsanordnare på olika nivåer. Detta gör att vi kan erbjuda kurser inom de flesta områdena.

Våra lärare är utbildade och har behörighet i de ämnen de undervisar i. Vi säkerställer att det vi levererar är av god kvalitet och följer Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer.

Uppdragsutbildning

Har ditt företag behov av kompetens men du vet inte riktigt exakt vad ni behöver eller hur ni ska gå tillväga? Då finns vi här för att hjälpa er med kompetenshöjande insatser och ta fram en utbildning som möter era behov.

Språkutveckling på arbetsplatsen

Vi vet att språket är en viktig pusselbit för att individer fullt ut ska integreras i arbetslivet. Hos oss finns flera möjligheter att påverka arbetstagares språkutveckling.

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. (Källa: voc.se)

Förutom språkombudsutbildare finns även kurser i form av yrkessvenska. Yrkessvenska är en kurs för anställd personal som är i behov av att förbättra det svenska språket med fokus på tal. Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp och situationer som förekommer i det dagliga arbetet.

Validering av yrkeskunskaper

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska få en skriftlig dokumentation i form av ett intyg. I intyget ska det finnas dokumentation om elevens kunskaper och kompetenser och om de helt eller delvis motsvarar en kurs eller delar av en kurs

Vi har möjlighet att validera inom olika branscher.

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas. Den enda behandling som är bevisat effektiv är hjärt- och lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare.

Pris: 550 kr/deltagare
Kurstid:
ca 2-2½ timmar
Antal kursdeltagare:
Minst 10 personer, max 20 personer/grupp

Material:
Varje kursdeltagare kommer:

  • ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
  • få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomförd kurs.

Vi följer HLR-rådets riktlinjer.

Utbildning i Word och Excel

Låt oss hjälpa er höja kompetensen inom datoranvändningen. Vi erbjuder en utbildning inom Word och Excel.

Kursen består av totalt fyra undervisningstillfällen som är två timmar lång vardera. Totalt åtta timmars utbildning. Vi ägnar två tillfällen åt varje program och kan ta emot upp till tio deltagare.

Är du nyfiken och vill veta mer?

Ta kontakt med oss för att se vilka möjligheter det finns för just er verksamhet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: