Slutbetyg utfärdat från Komvux

Här finns information om möjligheten att studera mot ett slutbetyg inom vuxenutbildningen.

Regeringen har beslutat att det finns möjlighet för Komvux att utfärda ett slutbetyg fram till och med den 1 juli 2025. Efter den 1 juli 2025 har vi endast möjlighet att utfärda Examensbevis. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Om du har påbörjat dina gymnasiestudier innan den 1 juli 2012 (med betygsskalan IG-MVG) men inte slutfört en treårig gymnasieutbildning finns möjlighet att utfärda slutbetyg från Komvux i Köping.

Om du endast har läst kurser som är betygsatta enligt skalan F-A behöver du läsa mot en gymnasieexamen i stället för ett slutbetyg. För gymnasieexamen gäller andra regler om vilka kurser som behöver ingå. 

Hinner du inte utfärda slutbetyg innan 1 juli 2025 kan många av dina äldre kurser omvandlas till GY11/VUX12 för att användas i en gymnasieexamen istället. Tyvärr kan inte alla kurser omvandlas.

Vad är skillnaden mellan slutbetyg och gymnasieexamen?

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning är inte styrt av några programmål eller speciella karaktärsämnen såsom en gymnasieexamen. Slutbetyget ska innehålla de sju kärnämneskurserna, men i övrigt kan man välja fritt i hela vuxenutbildningens gymnasiala utbud.

Ett slutbetyg från vuxenutbildningen måste innehålla mellan 2301 - 2350 poäng beroende på när du gick gymnasiet. I tabellen nedan kan du se de kurser som är obligatoriska i ett slutbetyg. Resterande kurser på max 1750 poäng är valfria.

Följande kurser räknas som kärnämnen i ett slutbetyg från Komvux

Obligatoriska kurser

Poäng

Svenska A, Svenska som andraspråk A eller Svenska 1, Svenska som andraspråk 1

100

Svenska B, Svenska som andraspråk B eller Svenska 2, Svenska som andraspråk 2

100

Matematik A eller Matematik 1a/b/c

100

Engelska A eller Engelska 5

100

Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap A eller Naturkunskap 1a1

50

Religion A eller Religion 1

50

Summa:

600

 

Vissa kurser får inte ingå i ett slutbetyg från Komvux
Följande kurser får inte ingå i ett slutbetyg från Komvux:

 • Estetisk verksamhet
 • Idrott och hälsa A
 • Specialidrott A
 • Specialidrott
 • Specialarbete
 • Gymnasiearbete/Komvuxarbete, 100 poäng
 • Kurser som motsvarar varandra (ex: Engelska A och Engelska 5 kan inte ingå tillsammans)

Gymnasiekurser från 2003 eller tidigare

Om du har betyg i gymnasiekurser från 2003 eller tidigare gäller i stort samma regler som ovan med skillnaden att totalsumman i ditt slutbetyg ska vara mellan 2301-2399 poäng. En del av dina kurser kan behöva omräknas.

Lokala kurser

Om du har betyg i lokala kurser och vill att dessa ska ingå i slutbetyget behöver du ha bilagor som beskriver innehållet i kurserna.

För vem gäller detta?

Om du svarar ja på någon av punkterna så kan det vara bra att kontakta oss för att se över dina betygsdokument:

 • Du har ett samlat betygsdokument och vill bli behörig till högre studier.
 • Du har flera olika betygsdokument och vet inte hur de kan kombineras eller komplettera varandra.
 • Du studerar du nu eller har du tänkt börja, för att ta ut ett slutbetyg.
 • Du behöver mer information för att avgöra om det här gäller dig.

Varför är det så viktigt?

 • Om du redan har de betyg som krävs för att ta ut ett slutbetyg – men inte gör det före 1 juli 2025, så riskerar du att behöva studera ytterligare för att få en gymnasieexamen.
 • Slutbetyg eller gymnasieexamen krävs för grundläggande behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola. Samlat betygsdokument/studiebevis eller utdrag ur betygskatalog ger inte grundläggande behörighet.
 • Arbetsgivare frågar ofta efter slutbetyg eller gymnasieexamen.
 • Slutbetyg eller gymnasieexamen är en värdehandling i din framtid.

Tänker du läsa mot ett slutbetyg på gymnasial nivå och vill få hjälp med att planera eller sammanställa detta, behöver du boka en tid med en studie-och yrkesvägledare

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kompetenscenter

KOMPETENSCENTER

Tillfälliga öppettider i receptionen:
Måndag - Torsdag: 09.30 - 11.30

Telefontid:
Måndag - Torsdag 9.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30
Fredag: 9.00 - 12.00

 

Skolan är stängd vecka 28, 29 och 30