Prövning

Prövning gör du om du vill läsa in en kurs och få betyg eller om du vill höja ditt betyg i en kurs du redan har läst.  På Kompetenscenter kan du göra prövning i de kurser som vi har undervisning i.

En prövning innebär att du läser in hela kursen på egen hand utifrån Skolverkets nationella kursplaner. Prövningen går till på olika sätt beroende på kurs. Det kan ingå skriftliga och muntliga prov. I vissa ämnen ska du också göra inlämningsuppgifter som ska förberedas innan prövningstillfället.

Prövningstillfällen under vårterminen

Kurser som prövas i juni

I kurserna nedan görs prövning under juni månad med sista anmälningsdag 1 februari.

  • SFI

Kurser på grundläggande nivå:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska

Kurser på gymnasial nivå:

  • Engelska 5 och Engelska 6
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b
  • Historia 1a1, 1a2 och 1b
  • Religionskunskap 1

Att tänka på inför en prövning

En prövning motsvarar hela kursen. Du läser in kursen på egen hand och prövning ger inte rätt till studiemedel. Du kan göra. som mest, två prövningar i samma prövningsperiod.

Kostar det någonting?

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs. När ansökningstiden har gått ut skickas en faktura till dig. Ansökan är bindande, och du kommer att vara tvungen att betala avgiften även om du inte genomför prövningen.

När det gäller en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 får avgiften dock från och med den 17 juli 2021 uppgå till högst 150 kronor. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs. Upphör att gälla 2023-01-01.

Källa: 1­–3 §§ förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Måste den som vill genomgå en prövning vända sig till hemkommunen?

Nej, den som vill genomgå en prövning behöver inte vända sig till hemkommunen, utan kan välja att göra prövningen hos en annan huvudman. Men prövningen får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen. Det som avgör om en kurs anses vara anordnad hos en huvudman är den tidpunkt då den som ska göra prövningen vill genomföra den.

Boka tid med studievägledare för att göra en prövning

För att göra en prövning måste du först kontakta en studievägledare.

Kontakta en studievägledare

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kompetenscenter

KOMPETENSCENTER

Receptionens ordinarie öppettider:
Måndag - Fredag: 9.00 - 12.00

Telefontid:
Måndag - Torsdag 9.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30
Fredag: 9.00 - 12.00