Funderar du på vad en studievägledare kan hjälpa dig med?

På Kompetenscenter arbetar kommunens studievägledare för att erbjuda alla vuxna i Köpings kommun vägledning och information om studier och yrken.

En studievägledare kan vara till hjälp om du har tankar och funderingar om utbildning och arbetsmarknad. Du kanske vill byta yrke, bli behörig till vidare studier eller söker kompetensutveckling.

Målsättningen med vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag inför ditt val – ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära. Vi hjälper dig att se över din nuvarande situation och att planera för dina framtida studier. Längre ner kan du hitta flera intressanta länkar med inspirationn och information om utbildning och yrken.

Vägledningssamtal

I ett vägledningssamtal ger vi, utifrån din bakgrund, nuvarande situation och framtida mål, fördjupad vägledning kring studier och yrkesliv. Under ett vägledningssamtal kan vi även göra en studieplanering där det tydligt framgår hur du ska nå ditt mål.

Samtalet är till för dig som:

  • är osäker på ditt studie- och yrkesval  
  • vill komma igång med dina studier
  • vill få stöd i att sätta upp mål och hur du ska göra för att nå dina mål
  • är ny elev, det vill säga att du inte har pågående studier hos oss i dagsläget

Förbered dig inför ditt möte genom att ta med dina betygsdokument från andra skolor och fundera på vad du vill ha ut av samtalet.

För bokning av individuellt vägledningssamtal kan du ringa under telefontiderna eller maila till:

studievagledarna.kkc@koping.se


Om du inte kan komma på samtalet är det viktigt att du kontaktar oss och avbokar din tid!

Intressanta länkar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Studie- och yrkesvägledningen

Glasgatan 20B, Köping