Allmän sjukvårdssvenska

Vi erbjuder en kurs i allmän sjukvårdssvenska för personer som har kunskaper för att arbeta inom vård- och omsorg men som saknar språkkunskaper för att säkert kunna utföra sitt arbete.

Språket är viktigt inom vård- och omsorg

Denna kurs har fokus på patientdialog (muntlig produktion och interaktion) och behoven i det dagliga arbetet som medicinsk personal.

Med kunskaper i allmän svenska, allmän sjukvårdssvenska och terminologi inom det egna specialistområdet tillsammans med kunskap om kultur, etik, lagar och förordningar är detta ett effektivt sätt att integreras i svensk hälso- och sjukvård.

Vilka riktar sig kursen till?

Personer med medicinsk legitimation där arbetsgivaren bedömer att den anställde behöver träna och lära sig mer svenska för att säkert kunna utföra arbetet inom vården.

Kursens innehåll

  • Kursen inleds med ett test för att se vilken nivå deltagaren befinner sig på.
  • Allmän svenska efter behov fastställda i det inledande testet.
  • Träning av talet, hörförståelse, läsförståelse samt uttal.
  • Allmän sjukvårdssvenska och terminologi som beskrivning av sjukdomar, symtom, testresultat, behandling med mera. Fokus ligger på muntlig dialog och de konkreta behoven i det dagliga arbetet.
  • Svensk sjukvårdskultur och etik.

Förkunskaper som krävs

Har genomgått introduktionskurs i svenska.

Kursens upplägg

Kursen ges i grupp (minst fem deltagare krävs för att vi ska dra igång en kurst). Vi träffas minst tre tillfällen per vecka och träffarna planeras tillsammans med oss, deltagaren och arbetsgivaren.

Moment vid varje kurstillfälle

  • Hörförståelse och muntlig interaktion genom praktiska övningar ur en medicinsk personals vardag.
  • Läsförståelse, dialog och praktiska övningar kring ordförråd. Grammatikgenomgång efter behov.
  • Hemuppgifter till nästa kurstillfälle.

Efter avslutad kurs erhålls intyg på uppnådd språknivå.

Kostnad

Kontakta oss för en offert.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kompetenscenter

KOMPETENSCENTER

Tillfälliga öppettider i receptionen:
Måndag - Torsdag: 09.30 - 11.30

Telefontid:
Måndag - Torsdag 9.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30
Fredag: 9.00 - 12.00

 

Skolan är stängd vecka 28, 29 och 30