SFA-medicin- uppdragsutbildning med inriktning mot utländsk sjukvårdspersonal utbildad inom EU/EES

SFA-medicin är en språkutbildning för den som har en akademisk utbildning inom ett medicinskt yrke från annat land och vill lära dig svenska snabbt. Vi har rättigheter att utfärda betyg inom de nationella språkkurser som krävs av Socialstyrelsen och bedriver vår utbildning i gott samarbete med Region Västmanland.

Kommande kursstart

Vi har inga planerade starter för närvarande på SFA-medicin. Vi återkommer och uppdaterar när mer information finns.

Målgrupper

SFA-medicin-uppdragsutbildning vänder sig mot arbetsgivare och företag som har personal som måste ha socialstyrelsens språkkrav för att kunna anställa utländsk vårdpersonal som är utbildade inom EU eller EES.

Nya krav på kunskaper i svenska

Socialstyrelsens nya krav i det svenska språket för utbildad vårdpersonal inom EU eller EES lyder som följande:

 • Svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska
  referensramen för språk (GERS).
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3 vid exempelvis
  Komvux (gymnasial vuxenutbildning)

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller samma kurser som SFA-medicin för
utländsk vårdpersonal utbildade utanför EU/ EES.

SFA-medicin är en språkutbildning för personer som har en akademisk utbildning inom ett medicinskt yrke från annat land och vill lära sig svenska snabbt.

 • De läser utbildning i svenska för invandrare (sfi) kurs C eller D
 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Svenska som andraspråk (sva1, 2, 3) på gymnasial nivå.

Personens förkunskaper i svenska avgör var de börjar.

Vi kan erbjuda möjlighet till C 1-test som är ett alternativt språkkrav.

Kurser orienterande i svensk sjukvård

Parallellt med språkkurserna kan man läsa 1-3 orienteringskurser i yrkessvenska som ger kunskaper inom svensk hälso- och sjukvård. Intyg på genomförd kurs ges.

Syfte med orienteringskurserna

Introduktion till den svenska hälso- och sjukvården

 • Praktiska övningar
 • Auskultationer
 • Studiebesök
 • Föreläsningar
 • Rollspel
 • Ta del av journalföringssystem och sekretess, mm.

Individuell studieplanering görs utifrån elevens behov och förkunskaper

Kurskostnader

Kontakta oss för en offert.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kompetenscenter

KOMPETENSCENTER

Tillfälliga öppettider i receptionen:
Måndag - Torsdag: 09.30 - 11.30

Telefontid:
Måndag - Torsdag 9.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30
Fredag: 9.00 - 12.00

Skolan är stängd:

 • 1 maj 2024
 • 9 maj 2024

Skolan är stängd vecka 28, 29 och 30