Yrkessvenska inom vård-och omsorg

Innehåll:

Utbildningen genomförs av en vårdlärare som är utbildad sjuksköterska och en legitimerad lärare i svenska som andraspråk. Utbildningen startar med en kartläggning av deltagarens språkkunskaper och kursen bygger sedan vidare på deras nuvarande nivå.

Innehållet i kursen syftar till att öva tillämpning av det svenska språket inom deltagarnas vårdyrken. I kursen har följande moment genomförts:

  • Språkstimulerande övningar
  • Rollspel
  • samtalsteknik
  • Flödesskrivning

Mål:

  • Att få fördjupade kunskaper i det svenska vårdspråket.
  • Att ta del av kulturella koder och synsätt runt sjukdom, hälsa och vård samt roller och förväntningar.
  • Att få fördjupade kunskaper om lagar och förordningar inom den svenska sjukvården.
  • Introduktion till svensk medicinsk terminologi.

Efter avslutade studier får du ett intyg.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kompetenscenter

KOMPETENSCENTER

Tillfälliga öppettider i receptionen:
Måndag - Torsdag: 09.30 - 11.30

Telefontid:
Måndag - Torsdag 9.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30
Fredag: 9.00 - 12.00

 

Skolan är stängd vecka 28, 29 och 30