Insatser för flyktingar från Ukraina!

Bor du i Köping? Har du fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet? Då kan du ta del av olika insatser i Köping.

  • Kurs om det svenska samhället
  • Möjlighet att genomgå en yrkeskartläggning
  • Få studie- och yrkesvägledning
  • Möjlighet att läsa engelska
  • Praktik - öva på att prata svenska samt arbeta i Sverige.
  • Ta del av yrkesorienteringskurs mot vård, Industri, eller hotell, restaurang och storhushåll.
  • Må bra genom friskvårdsaktiviteter

Insatserna sker på Kompetenscenter, Glasgatan 20B i Köping.

Om du vill veta mer, kontakta Susanne Andersson susanne.andersson1@koping.se

eller kom upp till Kompetenscenter så får du veta mer!

Alla massflyktingar i Köping kan ta del av undervisning i SFI (svenska för invandrare) på Vuxenutbildningen.

Läs informationsbladet på ukrainska Pdf, 222 kB.