Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Den 15 juni röstade Riksdagen igenom lagförslaget om att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Detta innebär att det från och med den 1 juli 2023 kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för att upprätthålla kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. För att säkerställa kompetensen hos undersköterskor har man därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel. Genom den skyddade yrkestiteln blir det tydligare vilken kompetens en undersköterska ska ha, vilket ska bidra till trygghet för patienter, kunder och anhöriga, samt underlätta för arbetsgivaren att leda och planera verksamheten.

Vad betyder det för den som är undersköterska idag?

Hur det här påverkar dig som arbetar som undersköterska inom vården beror lite på hur du är anställd. Har du en tillsvidareanställning med titeln undersköterska, så kommer det att finnas en övergångsperiod på 10 år då du får använda titeln fram till den 30 juni 2033. Därefter behöver du ansöka om bevis från Socialstyrelsen för att få fortsätta att använda titeln undersköterska. Om du behöver komplettera din tidigare vårdutbildning för att möta kompetenskraven på den skyddade yrkestiteln har du alltså tio år på dig att göra det.

Om du däremot inte har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska behöver du ansöka om bevis för att få fortsätta att använda titeln. Från och med den 1 juli 2023 kan man ansöka om skyddad yrkestitel. Du kan fortsätta att arbeta inom vård och omsorg utan bevis, men då får du inte arbeta med titeln undersköterska.

Vad kommer att krävas för att få ett om bevis?

Socialstyrelsen tar just nu fram regler som gör det tydligt vilka krav som behövs för att få beviset och hur du gör för att uppfylla kraven.

För att få ett bevis om rätt att använda titeln undersköterska ska du enligt patientsäkerhetslagen

  • Ha gått en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasiet eller på komvux. Socialstyrelsen håller just nu på med att ta fram vilka krav på godkända betyg i ämnen eller kurser som krävs.

    eller

  • Ha fått en motsvarande kompetens på ett annat sätt. Det pågår även arbete med att reglera hur den här motsvarande kompetensen ska se ut och hur den ska valideras.

Om du saknar relevant utbildning, eller om du har en utbildning som inte möter kraven på nationell standard på utbildning och kompetensnivå, kan du behöva en kompletteringsutbildning. Den kan du få genom att till exempel läsa de ämnen och kurser som du eventuellt saknar på komvux. Du kan också få din kompetens kartlagd och bedömd om du har fått dina kunskaper via yrkeserfarenhet, så kallad validering.

De nya reglerna planeras vara klara våren 2023. Hur kraven kommer att se ut är ännu för tidigt att säga. Vi bevakar detta och kommer att gå ut med mer information när reglerna är klara.

Socialstyrelsen utfärdar bevis

Socialstyrelsen kommer pröva och utfärda bevis för rätten att använda yrkestiteln och de nya reglerna ska vara klara i februari 2023. På Socialstyrelsen webbplats hittar du frågor och svar med generell information om vad som gäller.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Socialstyrelsens webbsida uppdateras kontinuerligt.