VA-arbeten på Lars Uno Lindbergs väg och Fallvägen

26 februari påbörjar vi arbete med att byta ut vattenledningar på Lars Uno Lindbergs väg och Fallvägen i Kolsva. Arbetet beräknas pågå till slutet av maj.

Gul markering visar område för det planerade ledningsarbetet.

Varför utförs arbetet?

Vi renoverar vattenledningen för att säkerställa pålitlig vattenleverans och förbättra vattenkvaliteten. Renovering görs för att förhindra läckage och garantera en hållbar vattenförsörjning.

Störningar under renovering

Arbetet kommer att medföra vissa störningar för boende. Periodvis kan framkomligheten påverkas när arbetsmaskiner rör sig på gatorna. Målet är att boende ska kunna nå sina infarter under byggtiden. Trafik på anslutande gator kommer också att påverkas, vi ber er därför att vara uppmärksamma på tillfällig skyltning under projekttiden.

Arbeten som skapar buller kommer endast utföras vardagar mellan 7:00-18:00.