Projekt med ny fastbränslepanna FB5

VME bygger en ny fastbränslepanna FB5 som ska leverera fjärrvärme till fjärrvärmenäten i Köping, Arboga och Kolsva.

Projekt med ny fastbränslepanna FB5

VME bygger en ny fastbränslepanna som ska leverera fjärrvärme till fjärrvärmenäten i Köping, Arboga och Kolsva.

Projektet beslutades i maj 2023 och beräknas att tas i drift januari 2025. Första spadtaget togs i september och nu är både projektering samt spont- och pålningsentreprenaden klar.

Mark- och betongentreprenaden är i full gång och nästa steg är att bränslelagrets väggar ska byggas.

Eftersom många entreprenörer är på plats har en riskworkshop utförts med fokus på arbetsmiljörisker.