Fjärrvärme påverkas inte när Norsa värmeverk läggs ner

Fjärrvärmen kommer inte påverkas när Vafabmiljö stänger ner sopförbränningen på Norsa. När värmeverket stänger ner kommer fjärrvärmen istället ersättas med värme från flis och pellets som eldas i VME:s egna anläggningar.

Norsa värmeverk drivs idag av Vafabmiljö som bränner sopor i anläggningen. Värmen som genereras levereras ut till VME:s fjärrvärmekunder. Den 30 juni kommer Vafabmiljö stänga ner Norsa värmeverk.

För att ersätta värmen från Norsa kommer VME istället att elda flis och pellets i sina egna anläggningar. Fjärrvärmekunder kommer därför inte att påverkas av nedläggningen av Norsa värmeverk.