Gymnasieval och antagning

Här ser du tidsplanen för ansökan till att börja ett gymnasieprogram höstterminen 2024.

Gör din gymnasieansökan via webben

Gymnasieantagningen sker via webben och vårt verktyg Gymnasieantagningen i KAK. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare på din höstadieskola.

Gymnasieantagningen i KAK

Tidsplan för ansökan

11 januari

Gymnasieantagningen öppnar kl 09.00.

14 februari

Sista ansökningsdag till gymnasiet. Signerad kvittens lämnar du till din studie-och yrkesvägledare.

9 april

Från kl. 09.00 kan du logga in på gymnasieantagningen och se resultatet av den preliminära antagningen. Denna är baserad på dina betyg fram till och med höstterminen 2023.

15 april

Gymnasieantagningen öppnar igen för dig som vill göra ett omval, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

2 maj

Sista dag för att göra ett omval.

28 juni

Från kl. 09.00 kan du logga in på gymnasieantagningen och se din slutantagning.

24 juli

Sista dag för att lämna besked på din gymnasieantagning via webben.

31 juli - 13 september

Reservantagning för dig som står på reservplats till ett program. Följ instruktioner på dina inloggningshandlingar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: