Val inom programmen

Allt du behöver veta om dina val du gör i årskurs 1 och 2.

Inriktningsval

Inför årskurs 2 ska du välja inriktning. Inriktningen innehåller kurser som kännetecknar det program du går. Vilka inriktningar som erbjuds och vad de innebär kan du läsa om på respektive programs sida.

Individuellt val

I programstrukturen för våra nationella program, ingår det att du i din utbildning ska välja 200 poäng som ska läsas som individuellt val. Du väljer för en årskurs i taget och det är 100 poäng du ska läsa i respektive årskurs.

Valet sker i början av året, terminen innan kursen påbörjas. Individuellt val läses i årskurs 2 och 3.

Huvudmannen beslutar om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val.

Här finns en förteckning över individuellt val indelade årsvis. Välj förteckning för det år du började din utbildning.

2023-2026
2022-2025

Ämnen och kursplaner

Vill du veta mer om kursinnehåll, mål för kursen och betygskriterier kan du söka i skolverkets databas.

Skolverkets databas för ämne och kurs.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: