Gymnasie­gemensamma ämnen

I ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2500 poäng i olika ämnen. Det finns ämnen som alla elever i anpassade gymnasieskolan läser.

Dessa ämnen läser alla elever:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • historia
  • samhällskunskap
  • religionskunskap
  • naturkunskap
  • estetisk verksamhet
  • idrott och hälsa

Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel. Dessutom finns på varje program olika kurser i en programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller ett ämne.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: