Individuella programmen Ullvigymnasiet

Det här är program för dig som inte kan eller har möjlighet att följa utbildningen på anpassade gymnasieskolans nationella program.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Inom de olika ämnesområdena finns två olika nivåer: grundläggande och fördjupad kunskapsnivå.

Dessutom kan eleven ha praktik om det är bra för eleven.

Mer information

Du kan läsa mer om individuella programmen på Skolverkets webb. Där finns även en kort informationsfilm.

Om individuella programmen hos Skolverket

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Individuella programmen

ANPASSAD GYMNASIESKOLA

Henrik Ljung

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE