Regler vid frånvaro

Skolan rapporterar all ogiltig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det är CSN som avgör om studiebidrag ska betalas ut eller inte.

Ett indraget studiebidrag kan påverka andra bidrag familjen får, som underhållsbidrag, bostadsbidrag, flerbarnstillägg med mera.

Vad händer om du har ogiltig frånvaro

  • Vid första ogiltiga frånvarotillfället på dagen, skickas ett sms eller e-postmeddelande till din vårdnadshavare eller till dig, om du är myndig.
  • Om du har mer än fyra timmars ogilitig frånvaro på en månad skickas rapport till CSN. Mentor kontaktar dig och din vårdnadshavare.
  • CSN får in en rapport från skolan om att du har ogiltig frånvaro.
  • CSN skickar ett brev till dig eller din vårdnadshavare och meddelar de uppgifter de fått från skolan. Du eller vårdnadshavare har sex dagar på dig att komma med synpunkter om du eller ni inte tycker att det stämmer.
  • CSN fattar ett beslut och stoppar utbetalningen. Du kan bli återbetalningsskyldig.

Vad som händer när du har ogiltig frånvaro - csn.se

Vad händer om du ofta är sjukanmäld

  • Du remitteras till skolhälsovården för utredning.
  • Du behöver lämna ett intyg till skolan att du varit sjuk.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: