Kursplaner och betyg

Här kan du med hjälp av Skolverkets databas söka fram ett ämne och en viss kurs för att få veta mer om innehåll och vad du kommer att få lära dig.
Du kan även se vilka kunskapskrav som gäller för olika betygsnivåer.

Skolverkets databas för ämne och kurs

Vill du veta mer om hur betygsskalan och meritvärdering av betyg fungerar så hittar du information på Skolverkets hemsida:

Mer om betygsskala och meritvärdering

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: