Personligt ombud

Personligt ombud Västmanland finns till för dig som har omfattande och långvarig psykisk ohälsa och är över 18 år. Verksamheten är fristående och alltså inte en del av kommunen.

Det personliga ombudet kan ge dig stöd och hjälpa dig i kontakten med myndigheter och vårdgivare så att dina behov av vård, stöd och service utformas efter din vilja och samordnas på ett bra sätt.

Ombudet kan även fungera som guide för samhällskontakter när det gäller din hälsa, ekonomi eller sysselsättning till exempel.

Ombuden arbetar på uppdrag av dig, och det är en frivillig verksamhet som är gratis.

För dig som har stort
behov av samordnade insatser

Målgruppen för personligt ombud är personer som har en funktionsnedsättning som innebär

  • omfattande och långvarig psykisk ohälsa som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv
  • komplexa behov av vård, stöd och service
  • behov av kontakt med socialtjänst, vård eller psykiatri och andra myndigheter
  • behov av samordning av vård, stöd och service

Det brukar vara runt 400 personer som kontaktar personligt ombud Västmanland på ett år, så om du känner att du har behov av en sån här tjänst är du inte ensam!

Kontakt

Personligt ombud

TELEFON

Telefontid måndag till fredag 8.00-16.00

Vad händer när jag tar kontakt?

När du ringer till personligt ombud Västmanland får du ett första samtal för att se om du tillhör målgruppen och vilka behov du har. Om det bedöms att du skulle ha nytta av tjänsten blir du sedan kontaktad av ett personligt ombud som arbetar mot Köping. Det är lite väntetid, så det kan ta några veckor, beroende på hur hårt trycket är just nu. Du kommer få veta ungefärlig väntetid när du ringer.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: