VA-arbeten vid Andvägen & Ållestavägen

Detta arbete genomförs för att öka driftsäkerheten på både vatten och avloppsledningar. Det kommer i sin tur förhindra vattenläckor och avloppsstopp samt förbättra vattenkvalitén.

Störningar för boende i närheten

Ledningsarbetena kommer innebära en del störningar för er som bor i området. Det kommer stundtals att vara svårframkomligt när en del arbetsmaskiner trafikerar gatorna. Trafik kan behöva dirigeras om. Arbeten som orsakar störande buller kommer förekomma under en begränsad tid och endast under vardagar klockan 7–18. Vi ber er ha överseende med detta.

Färdigt våren 2023

Arbetet med VA-ledningarna kommer att pågå under ett antal månader och beräknas vara klart efter årsskiftet i januari-februari. Dock kommer beläggningsarbeten påbörjas tidigast under våren 2023.

Rött streck visar sträckan där arbetet sker.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Vad byggs?

Renovering av VA-ledningar

När?

Start: Augusti 2022

Klart: Våren 2023

Var?

Andvägen & Ållestavägen