Samlade gatuarbeten

Här samlar vi information om alla våra gatuarbeten som vi genomför. Det kan hända att tidsplaner skjuts upp eller kastas om med kort varsel.

Renovering av GC-bro över Rv 250 vid Karlsdalstorg, Kringlan

Från och med början av augusti kommer Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, tidigare Tekniska kontoret, utföra renovering av bro över Rv 250 vid Karlsdalstorg, Kringlan. Arbetena omfattar bla nytt tätskikt, ny asfaltbeläggning, betongreparationer, rengöring och impregnering av kantbalkar och ändstöd, rostskyddsmålning av räcken, markarbeten i anslutning av broändar.

Gatuarbetena kommer innebära viss störning för er som bor i området. Bron kommer att vara avstängd under pågående arbete. Det kommer stundtals att trafikeras med arbetsmaskiner. Arbeten som orsakar störande buller kommer förekomma under en begränsad tid och endast under vardagar 7-18. Vi ber er ha överseende med detta.

Arbetet påbörjas vecka 32 och planeras pågå till slutet av oktober 2022.

Klicka för att förstora bilden

Klicka för att se omledningen i större storlek

Ströbohög - nya parkeringsplatser

Mellan juni och september kommer vi bland annat anlägga nya parkeringsplatser, bygga om delar av gång- och cykelvägen samt göra vändplatsen säkrare vid Ströbohög.

Läs mer om arbetet

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: