Nya parkerings­platser på Åkerbovägen

Vi bygger en ny parkering på Åkerbovägen. Parkeringen kommer främst vara en personalparkering för S:t Olovsskolan under dagtid. Övrig tid kommer fler att kunna nyttja parkeringarna.

Platsen är idag grusad och utrustning för säker dagvattenhantering kommer att installeras innan det ska asfalteras.

Hur andra påverkas under arbetet

Vi kommer leda om trafik förbi byggarbetsplatsen. Vägarbetena kommer att innebära tillfälliga störningar för boende i området på Åkerbovägen och Pungbovägen. Arbetet kan även påverka gång- och cykeltrafiken nära skolan. Det kommer arbetas klockan 7.00 – 16.30 på vardagar.

Fastigheten, Malte 4, som berörs

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Vad byggs?

Nya parkeringsplatser

När?

Start: augusti 2022

Klart: oktober 2022

Var?

Åkerbovägen, Fastigheten Malte 4

Vem bygger?

VME