Redovisning och styrande dokument

Här hittar du våra styrdokument, policys, föreskrifter, årsredovisningar och särredovisningar.

Årsredovisningar

Här finns både årsredovisningar för bolaget samt särredovisningar för fjärrvärme och VA-verksamheten.

2021

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: