VME:s åtagande för en hållbar framtid

På Världsmiljödagen den 5 juni vill vi på VME lyfta fram vårt starka engagemang för miljön och våra åtgärder för att skapa en hållbar framtid.

Vi är fast beslutna att minska vår påverkan på miljön och bidra till en grönare värld. Här under är några av de åtgärder vi är extra stolta:

Utvinna värdet i spillvärme

Med spillvärme menas energi som normalt sett skulle gå förlorad eller slösas bort. Genom att omvandla denna tidigare bortkastade energikälla till användbar värmeenergi minskar vi vår energiförbrukning och klimatpåverkan. Våra ledningar i Kolsva och Arboga gör att vi kan ta tillvara på mer energi som annars skulle gå till spillo.

LED-belysning för en ljusare och mer energieffektiv framtid

Vi arbetar med att byta ut all vår gatubelysning mot energisnåla LED-lampor. Genom att göra denna övergång minskar vi vår elförbrukning betydligt samtidigt som vi förbättrar belysningen.

Digitala fakturor för minskad pappersförbrukning

Vi arbetar för att övergå till att använda digitala fakturor i stället för pappersfakturor. Genom att minska vår pappershantering bidrar vi till att bevara våra skogar och minska avverkningens miljöpåverkan.

Återanvändning av asfalt

Vi strävar efter att vara resurseffektiva genom att återanvända asfalt. Genom att använda återvunnen asfalt minskar vi vårt behov av nya material och minimerar avfallsmängden. Från år 2021 till 2022 dubblerade vi mängden återvunnen asfalt från 10% till 20%.

En hållbar framtid

VME är stolta över de framsteg vi har gjort hittills och för att vi nyligen blivit certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

Läs mer

Samtidigt ser vi detta som ett oavbrutet arbete och vi måste fortsätta investera i hållbara lösningar och ständigt förbättra våra metoder för att bli en föregångare inom miljövänlig verksamhet.

Vi firar Världsmiljödagen genom att reflektera över våra miljöinsatser och uppmana andra att ta del i ansträngningarna för en renare och mer hållbar planet. Tillsammans kan vi göra skillnad!