Del av bryggan längs ån stängs av p.g.a. reparation

Under från idag tisdag 7/2 har vi stängt av en del av bryggan efter Köpingsån. Vi ska ta bort ett träd och sen reparera bryggan som har tagit skada av trädet. Arbetet väntas ta cirka två veckor.

Avstängningen längs ån.

Bryggan idag