Pergolan på Murmästaregatan monteras ner

Pergolan som sitter mellan fasaderna på Murmästaregatan, i anslutning till Stora gatan, mellan Hemköp och Hatz Deli, kommer att monteras ner under vecka 5. Anledningen till detta är att träet är ruttet och pergolan går inte att underhålla. Under arbetets gång är gränden avstängd.