Vår nya webbplats är lanserad

Som du kanske redan har märkt så ser vme.se lite annorlunda ut än vad den gjorde för några dagar sen. Vi har nu äntligen lanserat vår nya webbplats och nu finns alla våra verksamheter och ansvarsområden samlade på en webbplats.

En webbplats som representerar hela VME

Tidigare har information varit uppdelad på vår och Köpings kommuns webbplatser. Nu har vi istället samlat allt på en webbplats.

- Våra verksamheter är en stor del av kommuninvånarnas vardag och den offentliga miljön. Vi ser till att det finns vatten i kranen, värme i hemmen och att kommunens gator, belysning, parker och lekplatser är i fint skick - men det är inte alla som känner till att det är vi som gör det arbetet. Nu gör vi det tydligare med vad ni ansvarar för och vilka vi är, säger Christer Nordling, VD på VME.

Tydligare koppling till Köpings kommun

Att vme.se nu använder samma webbpubliceringsverktyg som övriga webbplatser i kommunkoncernen ger oss bättre förutsättningar och resurser för att drifta och fortsätta utveckla webbplatsen. Det finns många tekniska vinster med att webbplatserna ligger i samma miljö. Vi spar dessutom tid då vi slipper dubbeljobb med information som ska finnas på både vår webbplats och kommunens webbplats.

Med en gemensam webbplattform och tydligt gemensamt designspråk stärker vi också kopplingen mellan Köpings kommun och VME. Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Köpings kommun och det är positivt att det är en tydlig koppling.

Eventuella fel eller saker som saknas

En ny webbplats brukar oundvikligt innehålla fel eller saker som inte riktigt fungerar för alla användare. Om du ser något så är du välkommen att rapportera det till kundtjänst eller direkt till Marcus Olsson, kommunikatör.

Marcus Olsson

KOMMUNIKATÖR