Samarbete inom Prisdialogen

VME är medlemmar i Prisdialogen. De arbetar bland annat för att stärka kundens ställning och en stabil prisutveckling på fjärrvärmemarknaden.

Sedan 2016 har VME varit medlemmar i Prisdialogen, som syftar till att:

  • Stärka fjärrvärmekundens ställning
  • Åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme
  • Bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Prisdialogen är en modell med både lokal dialog och central prövning av förändringar i prismodeller och priser. Den bygger på ett samarbete mellan fastighetsägarorganisationerna SABO och Riksbyggen samt energibolagens branschförening Energiföretagen Sverige.

Läs mer på prisdialogen.se

En bärande del i det lokala samarbetet inom Prisdialogen är att skapa en överenskommelse om hur förändringar i prismodeller och priser ska diskuteras, vilka principer som ska styra med mera. Överenskommelsen för hur det ska ske med alla kunder som är knutna till VMEs olika nät finns här:

Prisändringsmodell och protokoll VME

Film om Prisdialogen

Organisationen Energiföretagen har skapat en film som förklarar vad Prisdialogen är för något.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: