Information angående slamtömning i Sylta

VME och VafabMiljö har samordnat slamtömning av berörda fastigheter fram till att en ny bro i Sylta blir färdig.

VafabMiljö har planerat in två tömningar per år för att säkerställa att extratömning ej skall behövas.

Tömning 1

Planerat till slutet på maj/början på juni.

Tömning 2

Den andra tömningen sker i november. Innan denna tömning behöver behovet verifieras från kunden, framföra allt de med sluten tank. Bedöms inte anläggningarnas kapacitet klara behovet fram till maj/juni nästkommande år skall en extra planerad tömning ske.

Är du fastighetsägare och behöver mer information om detta ber vi dig ta kontakt med VafabMiljö som ansvarar för slamtömningen.

VafabMiljö Kommunalförbund

Kundservice
021 39 35 00
info@vafabmiljo.se
vafabmiljo.se