Stipendier

Känner du någon som under det senaste året gjort bra insatser inom kultur- och/eller idrottsområdet? Då kan du uppmärksamma deras insatser genom att nominera personen till Köpings kultur- och idrottsstipendium.

Stipendie ger stöd och uppmuntran

Stipendiet delas ut som ett stöd och en uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom kultur och idrott. För att komma ifråga som stipendiat ska personen vara 16 år fyllda och antingen vara mantalsskriven i Köpings kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Nominering kan endast göras av annan än den föreslagna stipendiaten.

Stipendierna delas ut av kultur- och fritidsnämnden vid sammanträdet i december eller vid en annan tidpunkt efter beslut av nämnden. Stipendiaten kan då bli ombedd att berätta hur stipendiet är tänkt att användas.

Ansök innan sista september

Välkommen att skicka in din ansökan tillsammans med en motivering senast den sista september till:

Köpings kommun
Kultur & Fritid
731 85 Köping

För mer information, kontakta kultursekreterare Teresa Binbach.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se