Stipendier

Känner du någon som under det senaste året gjort bra insatser inom kultur- och/eller idrottsområdet? Då kan du uppmärksamma deras insatser genom att nominera personen till Köpings kultur- och idrottsstipendium.

Stipendie delas ut som stöd och uppmuntran

Kultur- och idrottsstipendier från Köping kommun är tänkt som stöd och uppmuntran till personer som utvecklats inom kultur- eller idrottsverksamheterna. Stipendiet delas ut i form av arbetsstipendium eller hedersstipendium.

Syftet med stipendierna är att främja fortsatta framstående insatser inom kultur- och idrottsområdena.

Nominering till kultur- och idrottsstipendium

Endast enskilda personer som är 16 år eller äldre och som
är bosatta i Köping kommun eller som på annat sätt har en anknytning till kommunen kan bli tilldelad stipendier. Det går inte att nominera sig själv till kultur- och idrottsstipendier. För att stipendium ska kunna delas ut krävs minst fem nomineringar i varje kategori.

Stipendium delas ut i december

Stipendierna delas ut av Kultur- och fritidsnämnden vid sammanträdet i december eller vid annan tidpunkt efter beslut av Kultur- och
fritidnämnden. Personen som blir tilldelad stipendium kan bli ombedd att berätta för Kultur- och fritidsnämnden hur stipendiet är tänkt att användas.

Ansök innan sista september

Ansökan till kultur- och idrottsstipendier ska lämnas till
kultur- och fritidsnämnden senast 30 september detta år.

Köpings kommun
Kultur & Folkhälsa
731 85 Köping

Mer information om stipendierna

För mer information, kontakta kultursekreterare Teresa Binbach.

Beslut av kultur- och fritidsnämnden 2017-11-21 § 77.

Stipendier för grundskoleelever i Köping

Elever som är skrivna i Köpings kommun och studerar i någon av kommunens skolor på grundskole- eller gymnasienivå kan söka stipendium från en Premie- och stipendiefond.

Läs mer här.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se